Skip to Content

UAB įstatai

Uždarosios akcinės bendrovės įstatai parengti pagal pavyzdinę formą. Įstatuose nenumatyta stebėtojų taryba ir valdyba. Šis variantas tinka nesudėtingos valdymo struktūros bendrovėms.
Jei reikalingas visų steigimo dokumentų rinkinys, naudokite UAB steigimo dokumentai.
Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai už uždarosios akcinės bendrovės prievoles neatsako, todėl kreditorių reikalavimams patenkinti neužtekus uždarosios akcinės bendrovės turto, iš akcininkų turto nebus išieškoma. Uždarajai akcinei bendrovei reikia bent 2500 eurų įstatinio kapitalo.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Bendrovės duomenys:
Uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas (jame turi būti nurodyta ir teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė arba UAB; svarbu ir tai, didžiosios ar mažosios raidės, su kabutėm ar be):

Veiklos tikslai ir sritys (užtenka nurodyti abstrakčiai – pvz., prekyba, gamyba, paslaugų teikimas):

Įstatinio kapitalo dydis skaičiais (minimalus 2500 eurų):
ir žodžiais:

Akcijos nominali vertė:

Akcijų skaičius:

Leidinys, kuriame skelbiami vieši pranešimai (pvz. VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; Lietuvos Respublikos dienraštyje Lietuvos Žinios, 15 min, Respublika, Lietuvos Rytas ir t.t.):


Asmuo, kuris pasirašys įstatus:


Įstatų pasirašymo data (ji negali būti ankstesnė nei steigimo akto ir vėlesnė nei steigiamojo sprendimo pasirašymo datos, kadangi įstatai turi būti pasirašyti iki sprendimo pasirašymo):

Įstatų pasirašymo vieta: