Skip to Content

Kreditoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo

Jeigu įmonė laiku nemoka įsiskolinimo, darbo užmokesčio ar susijusių išmokų, viena iš galimybių atgauti skolą ar bent jos dalį, - kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingai įmonei. Ši procedūra yra patogi, nes nereikia mokėti mokesčių teismui (žyminio mokesčio). Reikalavimai (ar dalis reikalavimų) dėl darbo užmokesčio blogiausiu atveju gali būti tenkinami iš Garantinio fondo lėšų.
Prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pranešta įmonei (dokumentą galite rasti čia) ir nuo tokio pranešimo įteikimo dienos turi būti praėję bent 30 dienų (ši sąlyga netaikoma jei antstolis yra grąžinęs vykdomuosius dokumentus, nes įmonė neturi turto ar pajamų; tokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos galimas kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo be pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo).
Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Plačiau apie bankroto procesą galite skaityti Įmonių bankroto įstatyme.
Pareiškimas teikiamas apygardos teismui pagal įmonės buveinės adresą. Ieškovai (pareiškėjai) bankroto bylose nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami.
Administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į atitinkamą sąrašą ir Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus (įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus) ir į atitinkamą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus (darbo krūvį, darbo patirtį, galiojančias nuobaudas, sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą administruoti įmonę).
Turi būti pateikti visi parengto dokumento pabaigoje nurodyti priedai.
Atsispausdinkite bent tris parengto dokumento egzempliorius. Vieną parengto pareiškimo egzempliorių su priedais reikia pateikti įmonei registruotu laišku, per kurjerius, antstolius arba įteikti pasirašytinai. Būtina turėti įrodymus apie pareiškimo pateikimą įmonei, kadangi juos reikės pateikti teismui.
Kitą parengto pareiškimo egzempliorių su priedais reikia pateikti teismui. Paprastai dokumentai pateikiami teismo raštinėje arba registruotu laišku ar per kurjerius.

NAUJAS DOKUMENTAS:


Jokie duomenys nebus kaupiami ir skelbiami.

Kreditoriaus duomenys:
Ar esate arba buvote skolingos įmonės darbuotojas, ar kitas kreditorius?

Kreditorius fizinis ar juridinis asmuo?

Vardas ir pavardėVardas ir pavardėPavadinimas:

Asmens kodas:

Adresas:

Darbo sutarties sudarymo data:

Kuo dirbate (dirbote) įmonėje (įrašykite pareigų įnagininko linksnį, kad atsakytų į klausimą kuo)?

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
, banko pavadinimas:

Vadovo, kuris pasirašys pareiškimą, vardas ir pavardė:Įmonės (skolininko) duomenys:
Juridinio asmens rekvizitus galima pasitikslinti Juridinių asmenų registre.
Pavadinimas:

Kodas:

Adresas:

Jei žinote, nurodykite atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
ir banko pavadinimą:Įmonės neįvykdyti įsipareigojimai:
Vėluojamo sumokėti darbo užmokesčio dydis euraisĮsiskolinimo suma eurais:

Data, nuo kada atlyginimas nemokamas ar vėluojama sumokėti:
Nurodykite sutartis, sąskaita faktūras ir kt. dokumentus, pagrindžiančius įsiskolinimą:

Kita informacija (jei manote esant reikalinga):

Ar įmonei buvo pranešta apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo?


Ieškininio pareiškimo duomenys:
Teismas, kuriam teikiamas pareiškimas (pareiškimas teikiamas apygardos teismui pagal įmonės buveinės adresą. Teismų veiklos teritorijas galima rasti čia):

Teismo adresas (teismų adresus galima rasti čia):

Ieškininio pareiškimo data: